Teman / Teemat

Friska och nöjda kommuninvånare / Hyvinvoivat, tyytyväiset asukkaat

Äldreomsorg

This image has an empty alt attribute; its file name is c3a4ldreomsorgskort2.jpg

Det är fint att vi blir äldre och att merparten av alla äldre klarar sig utan regelbundna social- och hälsovårdstjänster.

Meningsfull sysselsättning för våra seniorer ska vi få igång på nytt när samhället öppnas igen.

Vi ska trygga en så frisk och funktionsduglig ålderdom som möjligt för vår allt äldre befolkning.

Nya och förebyggande stödformer för seniorerna.

Närståendevårdarna ska få bättre stöd. Vi behöver fler intervallplatser.

Nya boende- och stödformer ska skapas tillsammans med seniorerna. Vi behöver olika grad av stödboende i centrum.

Hemvårdarna ska ha tillräckligt med tid att utföra sitt arbete.

Utbudet av tjänster i hemvården behöver ökas.

Det måste beaktas att om man är ensam, kan gruppboende eller familjevård vara ett mänskligare alternativ än att bo ensam hemma.

Kyrkslätt i framtiden

Vi ska gå friskt framåt. Kommunen har potetial att utvecklas. Nybyggena av skolorna måste påskyndas. Olika sorts boendeformer nära centrum. Det ska vara lätt att gå och cykla till service. Vi ska värna om vår miljö. Vi ska vara naturnära och människovänliga.

Centrumplanen med brobygge och nybygge ska fås igång. Att få Kyrkslätt centrum att bli en småstads idyll skulle vara önskvärt. Här ska alla trivas och må bra. Vi ska tro på framtiden och tillsammans med andra partier få saker att gå framåt.