svenska

AnnaAintilaJag ställer upp i riksdagsvalet 19.4.2015

Kunnande och företagande måste premieras. Finland får inte själv hindra sin utveckling. Jag vill särskilt jobba vidare med ungdomsgarantin, åldringsvården och den kommande social- och hälsovårdsreformen.

Vår välfärd måste tryggas i framtiden. Politiska beslut ska garantera trygghet, bra skola och utbildning för våra barn. Familjer skall få stöd i tidigt skede och elevvården ska fungera. Barnen skall få bli vuxna i ett samhälle med välfärd och sedan få njuta av en trygg ålderdom.

För att kunna ge allt detta behövs ett välfungerande näringsliv och en globalt god konkurrenskraft. Detta nås genom satsning på utbildning och forskning samt på rätt skattepolitik.

Det ska alltid löna sig att jobba.

under

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s