BARN OCH BARNFAMILJER

B

Familjepolitisk reform för att öka på jämställdhet och förbättra möjligheten att kombinera familj och arbete.

Föräldrapenning ska förlängas till 18 månader enligt 6+6+6 modellen.

Subjektiv rätt till småbarnspedagogik.

Attityderna mot barn och barnfamiljer bör förbättras.

Vi behöver flera barn för att trygga välfärden.

Finland borde bli barnvänligare.

Vi ska förhindra barnfattigdom.

Skolan ska vidta åtgärder för att aktivt minska utslagning.

Meningsfull och hälsofrämjande fritid åt alla skolelever.

Alla barn ska känna sig delaktiga och trygga i sin vardag.

Målet är att trygga barndomen för alla barn.

Rätt vård i rätt tid för psykiska bekymmer.

Preventiva åtgärder för att förhindra snus- och droganvändning.

Sommarjobb åt alla när de avslutar grundskolan.

Avgiftsfri gymnasie- och yrkesutbildning.

Sänkt åldersgräns för att rösta till 16 år.