ÄLDREOMSORG

Det är fint att vi blir äldre och att merparten av alla äldre klarar sig utan regelbundna social- och hälsovårdstjänster.

Meningsfull sysselsättning för våra seniorer ska vi få igång på nytt när samhället öppnas igen.

Vi ska trygga en så frisk och funktionsduglig ålderdom som möjligt för vår allt äldre befolkning.

Nya och förebyggande stödformer för seniorerna.

Närståendevårdarna ska få bättre belöning och stöd. Vi behöver fler intervallplatser.

Nya boende- och stödformer ska skapas tillsammans med seniorerna. Vi behöver olika grad av stödboende centralt.

Det går inte att spara genom att underdimensionera personalen eller missköta personalen med dåligt förmanskap.

Hemvårdarna ska ha tillräckligt med tid att utföra sitt arbete

Utbudet av tjänster i hemvården behöver ökas.

Det måste beaktas att om man är ensam, kan gruppboende eller familjevård vara ett mänskligare alternativ än att bo ensam hemma.