Kommunalval 2021 / Kuntavaalit 2021

Politiska beslut ska garantera trygghet och bra utbildning för våra barn. Familjer skall få stöd i tidigt skede och elevvården ska fungera. Våra äldre ska få njuta av en trygg ålderdom.

Jag jobbar gärna på gräsrotsnivå och har erfarenhet av kommunala uppdrag. Har kunskap i social och hälsovårdsfrågor och personalfrågor. Det här kommer att vara mycket viktigt under nästa valperiod eftersom vi igen har en vårdreform på kommande. Vi måste upprätthålla vår service på en hög nivå före välfärdsområdet tar över. Vi ska se till att vi har närservice ockå i fortsättningen.

Genom mina fyra barn har jag på näraplan fått ta del av barn- och ungdomsfrågor. Genom min mamma, som gick bort för ett år sedan, fick jag inblick i hur det är att bli gammal och sjuk och inte kunna klara sig själv.

Jag vill att naturen ska vara när oss och att vi ska kunna och vilja leva klimartsmart. Vi ska inte bygga ut Kyrkslätt till att bli en förstad till Esbo. Vi ska ha ett genuint, småstadsaktigt, hemtrevligt och fint Kyrkslätt.

Tillsammans gör vi Kyrkslätt till en attraktiv kommun där alla trivs och mår bra!

Varför SFP / Miksi RKP 

Vi jobbar för ett rättvist, jämställt och demokratiskt samhälle där alla hörs och ingen blir lämnad ensam. Respekt för människan och miljön, individens rättigheter, likabehandling och jämställdhet är saker partiet värnar om. SFP passar mig för det är högt till tak.

Työskentelemme oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan puolesta, jossa kaikkia kuullaan eikä ketään jää yksin. Ihmisen ja ympäristön kunnioittaminen, yksilön oikeudet, yhdenvertainen kohtelu ja tasa-arvo ovat asioita, joita puolue vaalii. RKP sopii minulle, koska katto on korkealla.