Kommunalval 2021 / Kuntavaalit 2021

Politiska beslut ska garantera trygghet och bra utbildning för våra barn. Familjer skall få stöd i tidigt skede och elevvården ska fungera. Våra äldre ska få njuta av en trygg ålderdom.

Tillsammans gör vi Kyrkslätt till en attraktiv kommun där alla trivs och mår bra!

Varför SFP / Miksi RKP 

Vi jobbar för ett rättvist, jämställt och demokratiskt samhälle där alla hörs och ingen blir lämnad ensam. Respekt för människan och miljön, individens rättigheter, likabehandling och jämställdhet är saker partiet värnar om. SFP passar mig för det är högt till tak.

Työskentelemme oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan puolesta, jossa kaikkia kuullaan eikä ketään jää yksin. Ihmisen ja ympäristön kunnioittaminen, yksilön oikeudet, yhdenvertainen kohtelu ja tasa-arvo ovat asioita, joita puolue vaalii. RKP sopii minulle, koska katto on korkealla.